dissabte, 14 d’abril de 2012

EXPOSICIÓ DELS ALUMNES DEL TALLER

CURS 2010-2011Tino Valduvieco

Aida Molina
Àngles Forts
Joan Poch
Laura Dix
 Manuel Pulpillo
 Carles Cumalat
 Tedi Mehotchevat